Cách xóa chuyên mục trong wordpress

     

Quản Lý Chulặng Mục Bài Viết WordPress. Hướng dẫn thêm, sửa, xóa phân mục nội dung bài viết trong WordPress.


Truy Cập Tính Năng Quản Lý Chulặng Mục Bài Viết

*
*
*
*
*
Hình Hình ảnh Giao Diện Chỉnh Sửa/Xóa Chuyên Mục Sản Phẩm

quý khách rất có thể di chuột bé trỏ chuột vào tên của những Chuyên ổn Mục Bài Viết cùng click vào Chỉnh Sửa hoặc Xóa.

Cách thức Chỉnh Sửa Chulặng Mục Bài Viết cũng tương tự như biện pháp Thêm Chulặng Mục Bài Viết.

Đọc thêm lí giải về Chulặng Mục Bài Viết tại: https://wordpress.org/support/article/posts-categories-screen/


Chuyên mục: Domain Hosting