Cách tính thuế nhà thầu theo giá gross

     

Cách tính thuế bên thầu Gross & Net – khi doanh nghiệp việt nam thuế doanh nghiệp quốc tế thực hiện hỗ trợ dịch vụ hàng hóa tại Việt Nam, thì có thể tính thuế đơn vị thầu theo hai bí quyết là theo giá chỉ net hoặc theo giá Gross. Nội dung bài viết ngày hôm nay Kế Toán Việt Hưng đã cùng các bạn tìm gọi về 2 phương thức cách tính thuế đơn vị thầu gross và hợp đồng NET.

Bạn đang xem: Cách tính thuế nhà thầu theo giá gross

*
2 phương thức phương pháp tính thuế nhà thầu Gross với hợp đồng NET

1. Thế nào là thuế đơn vị thầu Gross cùng thuế nhà thầu Net?

Thuế bên thầu Gross là: lúc doanh nghiệp vn hợp đồng với đơn vị thầu theo quốc tế theo giá chỉ Gross thì doanh nghiệp vn sẽ phải chịu khoản chi phí thuế GTGT với thuế TNDN. Thì phương pháp tính thuế sẽ được tiến hành như sau: tính thuế GTGT đến nhà thầu trước, rồi tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài 

Thuế nhà thầu NET là: lúc doanh nghiệp việt nam hợp đồng với bên thầu theo quốc tế theo giá NET thì doanh nghiệp việt nam sẽ yêu cầu chịu khoản tiền thuế GTGT với thuế TNDN. Thì cách tính thuế sẽ được tiến hành như sau: thuế TNDN đến nhà thầu nước ngoài trước, rồi tính thuế GTGT mang lại nhà thầu

2. Phương pháp tính thuế nhà thầu Gross với hợp đồng Net

2.1 Cách tính thuế bên thầu Gross

Thuế GTGT:

Thuế GTGT bắt buộc nộp=Giá trị thích hợp đồngxTỷ lệ % nhằm tính thuế GTGT bên trên DT

Thuế TNDN:

Thuế TNDN cần nộp=(Giá trị thích hợp đồng- Thuế GTGT)xtỷ lệ thuế TNDN

Thuế nhà thầu yêu cầu nộp:

Thuế bên thầu bắt buộc nộp=Thuế GTGT+Thuế TNDN

Ví dụ: công ty Cty CP ĐT & technology Việt Hưng thuê công ty thầu quốc tế B thực hiện 1 thích hợp đồng dịch vụ tại vn với quý hiếm hợp đồng là 1.000.000.000 đồng. Theo hợp đồng nhà thầu nước ngoài B là đối tượng chịu thuế đơn vị thầu, công ty Cty CP ĐT & technology Việt Hưng có nhiệm vụ khấu trừ thuế đơn vị thầu cùng nộp thuế

Toàn bộ lợi nhuận từ chuyển động dịch vụ đã bao gồm thuế nhà thầu là 1.000.000.000 đồng.Nhà thầu quốc tế B vẫn chịu chi phí thuế công ty thầu liên quan.Tỷ lệ % nhằm tính thuế GTGT như bên trên là 3%Tỷ lệ % nhằm tính thuế TNDN trên lệch giá tính thuế so với dịch vụ là 2%.

Xem thêm: Cách Xóa Trang Web Tren Google Chrome, Cách Xóa Lịch Sử Duyệt Web Trên Chrome Và Firefox

Xác định thuế công ty thầu theo giá chỉ Gross theo thứ tự theo quá trình như sau:

Bước 1: Thuế GTGT

Doanh thu tính thuế GTGT = 1.000.000.000 đồng

Thuế GTGT phải nộp = 1.000.000.000 x 3% = 30.000.000 đồng

Bước 2: Thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN = 1.000.000.000 – 30.000.000 = 970.000.000 đồng

Thuế TNDN đề nghị nộp = 970.000.000 x 2% = 19.400.000 đồng

Bước 3: Thuế đơn vị thầu nhấn được

Thuế công ty thầu mà lại nhà thầu quốc tế B đề xuất nộp và doanh nghiệp lớn A khấu trừ trước khi giao dịch cho đơn vị thầu quốc tế B = 30.000.000 + 19.400.000 = 49.400.000 đồng

⇒ đơn vị thầu B sẽ nhận thấy số tiền thanh toán giao dịch theo hợp đồng là = 1.000.000.000 – 49.400.000 = 950.600.000 đồng

*
Cách tính lương Gross và NET

2.2 Cách tính thuế nhà thầu NET

Thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN=Doanh thu không bao gồm thuế TNDN:(1 – tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế)
Thuế TNDN=Doanh thu tính thuế TNDNXTỷ lệ thuế TNDN tính trên lợi nhuận tính thuế

Thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế GTGT=Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT:(1 – tỷ lệ % để tính thuế GTGT bên trên doanh thu)
Thuế GTGT bắt buộc nộp=Doanh thu tính thuế GTGT:Tỷ lệ % nhằm tính thuế GTGT trên doanh thu

Thuế nhà thầu buộc phải nộp:

Thuế công ty thầu nên nộp=Thuế GTGT+Thuế TNDN

Ví dụ: doanh nghiệp lớn Cty CP ĐT & công nghệ Việt Hưng (doanh nghiệp Việt Nam) thuê công ty thầu quốc tế B triển khai 1 thích hợp đồng thương mại & dịch vụ với giá trị hợp đồng là 1.000.000.000 đồng. Theo hòa hợp đồng bên thầu nước ngoài B là đối tượng người sử dụng chịu thuế đơn vị thầu, doanh nghiệp lớn Cty CP ĐT & công nghệ Việt Hưng có nhiệm vụ nộp thuế nhà thầu.

Tỷ lệ % nhằm tính thuế GTGT so với dịch vụ là: 3%Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên lợi nhuận tính thuế so với dịch vụ là 2%

Để xác minh thuế công ty thầu ta thực hiện lần lượt quá trình sau:

Bước 1: khẳng định thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN = 1.000.000.000/ (1-2%) = 1.020.408.163 đồng

Thuế TNDN cần nộp = 1.020.408.163 x 2% = 20.408.163 đồng

Bước 2: xác định thuế GTGT

Bước 3: khẳng định thuế đơn vị thầu:

⇒Tổng thuế bên thầu cơ mà doanh nghiệp A bắt buộc nộp cố gắng = 20.408.163 + 31.559.015 = 51.967.178 đồng.

3. Gợi ý hạch toán thuế bên thầu

• Theo hình thức tại điểm 2.7, điều 6 thông bốn Điều 6 Thông tứ 78/2014/TT-BTC, ngân sách không được trừ khi tính thuế TNDN gồm những: thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp cố gắng thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp ở trong phòng thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, đơn vị thầu phụ nước ngoài, lệch giá nhà thầu, đơn vị thầu phụ quốc tế nhận được không bao gồm thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp;

Do đó, thuế TNDN nhà thầu nếu như tính theo giá NET sẽ tiến hành tính là túi tiền hợp lý được trừ; thuế TNDN công ty thầu tính theo giá Gross không được xem là giá thành hợp lý và đề nghị theo dõi tại thông tin tài khoản 811

• Khoản bỏ ra thuế GTGT công ty thầu được khấu trừ cùng theo dõi trên TK 133

Chi tiết các bút toán hạch toán thuế đơn vị thầu như sau:

3.1. Trường phù hợp Hợp đồng giá GROSS

Kế toán công ty lớn lần lượt hạch toán:

• nợ công và thuế:

Nợ TK 627, 642

Nợ TK 811 – phản ảnh thuế TNDN (do không được tính là chi tiêu hợp lý được trừ)

Nợ TK 133 – phản chiếu thuế GTGT được khấu trừ

gồm TK 331 – quý giá hợp đồng sau khoản thời gian đã trừ đi thuế công ty thầu

có TK 3338 – thuế nhà thầu đề xuất nộp

• sau khi nộp thuế:

Nợ TK 3338

bao gồm TK 112

3.2. Trường hợp Hợp đồng tính theo giá Net

Kế toán viên theo thứ tự hạch toán:

• Nợ bắt buộc trả công ty thầu nước ngoài:

Nợ TK 627, 642: giá trị hợp đồng

tất cả TK 331 quý giá hợp đồng

• Thuế GTGT, TNDN:

Nợ TK 133: Số thuế GTGT được khấu trừ

Nợ TK 627, 642: Số thuế TNDN

gồm TK 3338: phản chiếu tổng số thuế GTGT cùng số thuế TNDN

• sau khoản thời gian nộp thuế:

Nợ TK 3338

Có TK 111,112

3.3. Trường phù hợp Hợp đồng chưa bao hàm thuế GTGT

Ở trường thích hợp này, thuế TNDN do nhà thầu chịu

Kế toán viên theo thứ tự hạch toán:

• công nợ và thuế:

Nợ TK 627, 642 – quý hiếm hợp đồng trừ đi thuế GTGT nhà thầu

Nợ Tk 811 – đề đạt thuế TNDN

Nợ TK 133 – đề đạt thuế GTGT được khấu trừ

có TK 331 – giá trị hợp đồng trừ đi thuế GTGT bên thầu

bao gồm TK 3338

• sau khoản thời gian nộp thuế:

Nợ TK 3338

bao gồm TK 111,112

Trên trên đây là nội dung bài viết hướng dẫn 2 phương thức phương pháp tính thuế đơn vị thầu Gross với hợp đồng Net. Hãy mang đến Việt Hưng để tham gia những khoá học tập kế toán online uy tín tại Trung tâm! tương tác fanpage nhận tư vấn sâu xa nhé! Chúc chúng ta thành công!


Chuyên mục: Domain Hosting