Cách tìm nghiệm của đa thức bằng máy tính

     

Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại đây (768.79 KB, 9 trang )
Bạn đang xem: Cách tìm nghiệm của đa thức bằng máy tính

Chuyên trang chia sẻ tài liệu ứng dụng máy vi tính cầm tay 1

KHAI TRIỂN ĐA THỨC BẰNG MÁY TÍNH

CASIO

Mục lục

1 Khai triển đa thức bằng phương pháp r 1000 ... 1

1.1 các đại lý của phương pháp ... 1

1.2 bài xích tập vận dụng ... 3

1.2.1 bài toán 1 ... 3

1.2.2 câu hỏi 2 ... 5

2 Khai triển đa thức bằng cách thức tính đạo hàm ... 7

2.1 các đại lý của phương pháp ... 7

2.2 bài xích tập áp dụng ... 8

3 Tài liệu tìm hiểu thêm ... 9

Khai triển nhiều thức bằng phương thức

r

1000

Cơ sở của cách thức

bí quyết 1:

Giả sử ta có các phép tốn (cộng, trừ với nhân) các đa thức với hệ số nguyên tất cả bậc khơng q 3 nhằm ra một đa thức gồm bậc 3. Khi đó công dụng của phép tốn có dạng:

3 2

f (x)

ax

bx

cx

d

Ta có:

f (1000) 10 a 10 b 10 c

9

6

3

d

Thực hiện nay trên máy tính cầm tay (MTCT) như trên, ta có:

9 6 3


(2)

Chuyên trang chia sẻ tài liệu ứng dụng máy tính cầm tay 2

a

3, b

23, c 16, d 14

Tổng quát, mang lại đa thức có bậc

n

sau:

n n 1

n n 1 0

f (x)

a x

a

x

... + a

f (10)

a a

n n 1

...a

0;

f (100)

a 0a

n n 1

0...0a 0a

1 0 ; 

f (1000)

a 00a

n n 1

00...00a 00a

1 0; công việc bấm máy:

 cách 1: Nhập vào màn hình máy tính đa thức

f (x)

.
 bước 2: dấn phím r, vật dụng hỏi

X?

 bước 3: Nhập 1000 rồi nhấn =.

 bước 4: tách kết quả trên màn hình, ta được các hệ số tương ứng. Câu hỏi đặt ra là với những thông số âm thì kết quả trên cịn đúng?

Các bước làm vẫn như trên, mặc dù ở cách 4 ta có nhận xét như sau: nếu như bạn nhập là

10

n, hãy chia công dụng thành các khoảng

n

chữ số từ bỏ trái sang phải.

Có tương đối nhiều tài liệu viết về cách thức này, nhất là trường hợp các hệ số âm. Một trong những cách làm vượt trội như sau (áp dụng cho cách thức tính quý giá

x

tại

10

nvới

n

2

): gọi giá trị khoảng tầm thứ

i

(

i

n

) là

m

ithì ta có:

 nếu

m

bắt đầu là số chín thì hệ số

a

i

10

n

m

i nếu

m

bắt đầu là số 0 thì thông số

a

i

m

i

Thực hiện quá trình làm như trên, ta được tác dụng khi tách bóc tương ứng với những hệ số vào khai triển nhiều thức.

Ở phương pháp làm này ta rất có thể gán Ans = 1000 với Ans vào vai trị như một vươn lên là X. bí quyết 2:

Vẫn dựa trên cách thức CALC 1000.

 cách 1: Ta vẫn nhập biểu thức

f (x)

lên screen máy tính.


(3)

Chun trang chia sẻ tài liệu ứng dụng máy tính xách tay cầm tay 3

Nhập quý hiếm 1000 =. Bây giờ máy sẽ chuyển giá trị 1000 vào bộ nhớ của

X

.

Khi bậc của đa thức càng bự thì screen sẽ càng tràn số. Vì chưng đó, máy sẽ đưa hiệu quả dưới dạng

G. Đầu tiên thay do tìm thông số từ bậc thấp tốt nhất thì ta đã tìm hệ số của bậc cao nhất và nhàn nhã

lùi lại.

 cách 3:

+ nếu máy cho giá trị một số thập phân

9.10

n (với n là bậc nhiều thức) thì ta đưa con trỏ lên biểu thức của màn hình hiển thị và sửa: lấy biểu thức trừ đi

X

n. (Bài toán 2 đang thấy rõ hơn). + trường hợp máy đến giá trị một số thập phân

9.10

n. Ta sửa biểu thức trên screen rồi trừ đi

X

n .

+ ngôi trường hợp hiệu quả ra cực hiếm âm, ta lấy trị hoàn hảo nhất của giá trị đó cùng sẽ xảy ra 2 trường thích hợp như trên (hệ số

9

hoặc

9

) và có tác dụng tương tự. Mặc dù thay vị sửa biểu thức để trừ đi lượng mới, ta đang cộng vào trong 1 lượng mới.

Cứ làm như vậy tính đến khi ra một số

1000

là hệ số tự do phải tìm.

Bài tập áp dụng

Bài toán 1

Khai triển nhiều thức sau:

f (x)

 

(x 1)(x 2)(x 3) 10x

 

5

bí quyết 1:

Nhập biểu thức lên screen và tính giá trị tại

X 1000


(<+1)(<+2)(<+3)+10

r1000=


(4)

Chuyên trang share tài liệu ứng dụng laptop cầm tay 4

3 2

f (x)

x

6x

21x 1

Thử lại: Đưa con trỏ lên screen và trừ đi hàm kết quả, ta được hiệu quả là 0, vậy ta vẫn tính đúng.

Kiểm tra lại kết quả

Với Ans là tác dụng của phép tính CALC 1000 trên. biện pháp 2:

Nhập biểu thức lên màn hình hiển thị và tính quý giá tại

X 1000

(<+1)(<+2)(<+3)+10

r1000=

Tìm những hệ số

Di chuyển bé trỏ tới biểu thức yêu cầu sửa: !

p
(5)

Chuyên trang chia sẻ tài liệu ứng dụng máy vi tính cầm tay 5

!p21<=

Ta cũng rất được hàm

f

được khai triển.

Bài toán 2

phương pháp 1

Khai triển nhiều thức sau <1> VD 2, trang 141:

2

f (x)

(5x

3)(x

6x

 

7) 10x

21

Nhập biểu thức lên screen và tính quý hiếm tại

X 1000

(5

p21

r1000=

+ triển khai việc tách:

5 026 957 000

.

Suy ra nhiều thức triển khai là:

5x

3

26x

2

63x

Thử lại thấy sai, vậy bí quyết 1 bao gồm sai sót rồi.

giải pháp 2

Nhập biểu thức lên màn hình và tính giá trị tại

X 1000


(6)

Chuyên trang chia sẻ tài liệu ứng dụng máy tính xách tay cầm tay 6

p21

r1000=

Tìm những hệ số trong triển khai

Di chuyển bé trỏ tới biểu thức nên sửa: !

p5

!p26

Ta thấy

957000 gần với

1,000,000 10

6 phải ta tiếp tục trừ biểu thức mang lại

X

2

!p

!+43<=


(7)

Chuyên trang share tài liệu ứng dụng máy vi tính cầm tay 7

3 2

f (x)

5x

27x

43x

Khai triển đa thức bằng phương thức tính đạo hàm


Cơ sở của phương pháp

Cho hàm số bậc tía

f (x)

có dạng:

3 2

f (x)

ax

bx

cx

d

Với

a

0

.

 bước 1: Nhập biểu thức vào màn hình laptop và mang đến biểu thức vào trong ngoặc để dễ thực hiện cho những bước làm sau, lưu biểu thức bằng phương pháp nhấn =.

 bước 2: Tính

d

f (0)

, rồi lưu giữ vào bộ nhớ (D).

 cách 3: Tính

f "(x)

3ax

2bx

c

. Suy ra

c

f "(0)

, rồi lưu lại vào bộ nhớ (C). Mong muốn
thực hiện nay nhanh, ta cần nhấn

qo

(INS) trước vết ngoặc của biểu thức nhằm chèn
phép tính lấy cực hiếm đạo hàm tại một điểm Y , nhận $$$ tới lúc nào đưa con trỏ tới giá trị

x

0

. Lưu hiệu quả vào bộ nhớ lưu trữ (C).

f (1)

a

b

c

d

f ( 1)

a

b

c

d

   


      

nên

a

f (1)

b

c

d

f (1)

f ( 1)

b

d

2

  

 



Vậy ta chỉ cần tính

f (1)

?

(E)

f ( 1)

?

(F)

 

   


 bước 4: Đưa bé trỏ vào biểu thức thuở đầu (vì biểu thức đã có lưu). Ta bấm:
Xem thêm: How To Fix 'Dns Server Not Responding' Error On Windows 10

(8)

Chuyên trang share tài liệu ứng dụng máy vi tính cầm tay 8

 cách 5: Tính những hệ số:

E

F

B

D

B

2

A

E

B C

D

A

 

 

     

Bài tập áp dụng

Nhập biểu thức lên màn hình và lưu

((5


=

Tính những hệ số của nhiều thức

r0=qJj

(D)

r1=qJk(E)

rp1=qJl

(F)

! !qo (INS) !0=qJc (C)

CaQk

(E)

+Ql

(F)

R2$pQj

(D)


(9)

Chuyên trang chia sẻ tài liệu ứng dụng máy tính cầm tay 9

C Qk

(E)

pQx

(B)

pQc

(C)

pQj

(D)

qJz (Nhớ vào ô nhớ (A))

 dấn xét về những cách làm:

- biện pháp 1 và cách 2 trong phương pháp r 1000 chỉ áp dụng với hệ số nhỏ, rất có thể sử dụng có lợi cho chương trình tốn phổ thơng. Rộng nữa, hai cách làm này không được minh chứng nên ko phải là một công thức phổ biến cho tất cả các bài xích toán. - Khai triển nhiều thức bằng phép tính đạo hàm chỉ vận dụng cho bài xích tốn bậc 3, tuy nhiên

việc tính này học sinh Trung học cửa hàng chưa thể gọi được cần sẽ nhớ. Vấn đề nhớ giải pháp
làm hoàn toàn có thể dẫn mang đến sai phép tính với sai hệ số.

Tài liệu tìm hiểu thêm

<1> giải đáp giải toán trên máy vi tính CASIO fx-570VN PLUS, ts Nguyễn Thái Sơn, Cơng ty cp Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX), 2015.


Tài liệu liên quan


*
NGHIỆM CỦA ĐA THỨC pdf 4 786 0
*
kiếm tìm GTNN của biểu thức bằng phương pháp cân đối thông số 3 490 3
*
Đại số 11 - NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN ppt 5 991 0
*
nghiem cua domain authority thuc moi bien 2 830 2
*
Nghiệm của nhiều thức một phát triển thành 17 799 1
*
nghiệm của đa thức 16 819 4
*
Nghiem cua domain authority thuc mot bien 11 455 0
*
DS7-Tiet 64 Nghiem cua da thuc 1 bien 14 873 0
*
báo cáo nghiên cứu vớt khoa học: "Sử dụng một trong những kiến thức cửa hàng của lý thuyết nhóm khảo sát điều tra các đặc điểm nghiệm của đa thức xn - 1 và vận dụng vào việc khai quật các câu hỏi ở trường phổ thông" doc 6 711 2
*
NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN pot 7 462 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(768.79 KB - 9 trang) - giải pháp tìm nghiệm của đa thức bởi Casio
Tải bản đầy đủ ngay
×

Chuyên mục: Domain Hosting