Cách thêm tài khoản trong outlook 2010

     

Để chuyển dữ liệu từ Zimbra lên Google Workspace dùng mail client, cần thông số kỹ thuật 2 thông tin tài khoản trên mail client (tài khoản Zimbra và tài khoản Google Workspace). Lý giải này vận dụng cho bạn dạng Outlook 2010:

1-Tạo tài khoản Zimbra

Khởi đụng OulookFile -> Add AccountChọn Manually configure hệ thống settings or additional vps types, click NextChọn Internet E-mail, click Next

*

Nhập thông tin:Your Name: chúng ta tên người dùngE-mail Address: showroom email cũAccount type: IMAPIncoming mail hệ thống (IMAP): mail.tdt.edu.vnOutgoing mail hệ thống (SMTP): mail.tdt.edu.vnClick More SettingsVào tab Outgoing server: Chọn My outgoing hệ thống (SMTP) requires authentication cùng Use the same settings as my incoming mail server

Vào tab Advanced: chọn Server Port Numbers như sau:Incoming vps (IMAP): 993, encrypted connection: SSLOutgoing hệ thống (SMTP): 465, encrypted connection: SSLChọn server timeouts: 10 phút

Click OK Finish.

 

2-Tạo tài khoản Google Workspace

Bước 1: có thể chấp nhận được Google Workspace gật đầu các vận dụng không an toàn

Đăng nhập vào tài khoản Google WorkspaceSettings -> Accounts & Import, chọn Google account settingsTrong mục Sign-in và Security, chọn Apps with tài khoản accessChọn Allow less secure apps: ON

*

*

 

*

Bước 2: được cho phép truy xuất tài khoản Google Workspace bởi IMAP

Đăng nhập vào tài khoản Google WorkspaceSettings -> Accounts and Import, lựa chọn Google trương mục settingsĐến mục IMAP Access, lựa chọn Enable IMAPDi gửi về cuối màn hình và lựa chọn Save changes

*

Bước 3: Tạo thông tin tài khoản Google Workspace trên Outlook

Khởi rượu cồn OulookFile -> Add AccountChọn Manually configure hệ thống settings or additional vps types, click NextChọn Internet E-mail, click Next

*

Nhập thông tin:Your Name: họ tên tín đồ dùngE-mail Address: add email jdomain.vnAccount type: IMAPIncoming mail hệ thống (IMAP): imap.gmail.comOutgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.comClick More SettingsVào tab Outgoing server: Chọn My outgoing server (SMTP) requires authenticationUse the same settings as my incoming mail server

Vào tab Advanced: lựa chọn Server Port Numbers như sau:Incoming vps (IMAP): 993, encrypted connection: SSLOutgoing hệ thống (SMTP): 465, encrypted connection: SSLChọn vps timeouts: 10 phút

Click OK Finish.

Bây giờ, người dùng đã bao gồm hai tài khoản email trên cùng bạn dạng cài Outlook. Để máy chuyển động vài phút để đồng hóa dữ liệu giữa server cùng client, tiếp nối thực hiện nay thao tác sao chép dữ liệu thân hai tài khoản theo lý giải ở đây.


Chuyên mục: Domain Hosting