Openvpn là gì? cách sử dụng openvpn cho windows 10 hướng dẫn sử dụng openvpn

     

Bước 1: lựa chọn và sở hữu về phiên bản phần mượt OpenVPN phù hợp với hệ điều hành của dòng sản phẩm tính vẫn sử dụng

 

STT Hệ điều hành máy vi tính đang sử dụngPhiên phiên bản OpenVP tương ứng
1 Windows XP -32 bit openvpn-install-2.3.11-I001-i686.exe
2 Windows XP -64 bit  openvpn-install-2.3.11-I001-x86_64.exe
3 Windows Vista, 7, 8, 10 -32 bit openvpn-install-2.3.11-I601-i686.exe
4 Windows Vista, 7, 8, 10 -64 bit openvpn-install-2.3.11-I601-x86_64.exe

 

Bước 2: setup OpenVPN

Nhấp đúp vào công tác OpenVPN vừa bắt đầu tải về để thiết lập đặt, ví dụ

*
, và thực hiện theo chỉ dẫn của tiến trình thiết đặt (như các hình bên dưới)

*

*

*

*

*

*

 

Bước 3: lựa chọn và cài đặt về phiên bản cấu hình OpenVPN phù hợp với hệ điều hành của sản phẩm tính sẽ sử dụng

 

STT Hệ điều hành máy tính đang sử dụngPhiên phiên bản OpenVP tương xứng
1 Windows XP -32 bitopenvpn-TCP-1194-install-XP-32bit.exe
2 Windows XP -64 bit openvpn-TCP-1194-install-XP-64bit.exe
3 Windows Vista, 7, 8, 10 -32 bitopenvpn-TCP-1194-install-Vista-32bit.exe
4 Windows Vista, 7, 8, 10 -64 bitopenvpn-TCP-1194-install-Vista-64bit.exe

 

Bước 4: thiết đặt phiên phiên bản cấu hình OpenVPN

Chú ý: một số trong những chương trình khử virus không có thể chấp nhận được thực thi và thiết đặt "Phiên bạn dạng cấu hình OpenVPN", so với những trường phù hợp này bọn họ phải tạm thời tắt lịch trình diệt virus trong quá trình cài đặt.

Nhấp lưu ban vào chương trình thông số kỹ thuật OpenVPN vừa new tải về để mua đặt, ví dụ

*
, và tiến hành theo lí giải của quy trình cài đặt

*

*

Bước 5: liên kết vào mạng trường qua OpenVPN

- Nhắp đúp hình tượng OpenVPN GUI (hoặc chọn Start/All Apps/OpenVPN/OpenVPN GUI), OpenVPN sẽ tiến hành với một hình tượng xuất hiện nay trên thanh Taskbar

 

*

Chú ý: Khi kết nối vào mạng trường thực hiện OpenVPN, OpenVPN sẽ tạo kết nối và update bảng vạch mặt đường trên máy tính, bởi vì đó máy vi tính phải được singin vào tài khoản người dùng trong nhóm Administrors hoặc khi thực hiện OpenVPN GUI bọn họ thực thi cùng với quyền Administrator (nhắp chuột bắt buộc lên biểu tượng và lựa chọn Run as Adminstrator)

 

*

*

- Để liên kết nhắp chuột buộc phải liên biểu tượn OpenVPN GUI trên Taskbar và lựa chọn Connect, kế tiếp đăng nhập với tài khoản máy tính

*

*

- Để ngắt liên kết nhắp chuột phải liên biểu tượn OpenVPN GUI trên Taskbar và lựa chọn Disconnect


Chuyên mục: Domain Hosting