Cách lập báo cáo tài chính trên misa

     
1. Nội dung
Giúp lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của cục Tài thiết yếu để ship hàng cho công tác cai quản của Doanh nghiệp, ban ngành Thuế, cơ quan Nhà nước và phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan.Hệ thống báo cáo tài thiết yếu bao gồm:Với đơn vị chức năng áp dụng chính sách kế toán theo TT200:Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 – DNBáo cáo kết quả hoạt động marketing Mẫu số B02 – DNBáo cáo giữ chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNBản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN

Với đơn vị chức năng áp dụng cơ chế kế toán theo TT133:

Bảng cân đối tài khoản mẫu sốF01 – DNNBáo cáo tình trạng tài chính. MẫuB01a – DNN với B01b – DNNBáo cáo kết quả vận động kinh doanh MẫuB02 – DNNBáo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ MẫuB03-DNNThuyết minh báo cáo tài chính MẫuB09-DNN

Với đơn vị chức năng áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48:

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh mẫu số B02-DNNBáo cáo lưu chuyển khoản tệ MẫuB03-DNNBảng phẳng phiu tài khoản mẫu F01-DNN

Với đơn vị chức năng áp dụng cơ chế kế toán theo TT24

Báo cáo tình trạng tăng, sút vốn công ty sở hữ của HTX chủng loại F02-HTXBáo cáo thu, chi chuyển động tín dụng nội bộ Mẫu F03-HTXBáo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn Mẫu F04-HTX
2. Gợi ý trên phần mềm

Nghiệp vụ “Lập report tài chính” được thực hiện trên ứng dụng như sau:


Lập report tài chính
Lập report tài bao gồm theo TT 200
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, thừa nhận ThêmBáo cáo tài chính.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính trên misa

2. Chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

Lưu ý: Với dữ liệu đa chi nhánh, lúc lập BCTC của Tổng công ty, nếu như tích lựa chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng người tiêu dùng giữa các chi nhánh. Chương trình sẽ thực hiện bù trừ công nợ của cùng 1 đối tượng người tiêu dùng (với Tài khoản chi tiết theo đối tượng) giữa những chi nhánh phụ thuộc.

3. Chọn báo cáo tài chính đề nghị lập:

Chương trình khoác định tích chọn B01-DN Bảng cân đối kế toán với không được cho phép bỏ tích.Các báo cáo cònlại kế toán sẽ chắt lọc lập theo yêu cầu thực tế của đối chọi vị.Tùy theo điểm lưu ý và nhu cầu cai quản của đơn vị, kế toán chỉ được lựa chọn lập một trong các 2 báo cáo: B03-DN report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP trực tiếp) hoặc B03-DN-GT báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP loại gián tiếp)

4. Dìm Đồng ý, chương trình sẽ tự động hóa lấy dữ liệu lên các report đã chọn:

Tab B01-DNBảng cân đối kế toán.

Lưu ý:Trường thích hợp Bảng bằng phẳng kế toán không cân, kế toán có thể tìm nguyên ngân bằng phương pháp nhấn chọn chức năng Kiểm tra trên tabB01-DN. Thao tác chi tiết xem phía dẫntại đây.

Tab B02-DNBáo cáo kết quả chuyển động kinh doanh.

Lưu ý:

Tab B03-DN/B03-DN-GTBáo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP gián tiếp).

Lưu ý:

5. Có thể xem cách tùy chỉnh cấu hình công thức lấy dữ liệu lên báo cáo tài chủ yếu và tùy chỉnh cấu hình lại các công thức này bằng phương pháp chọn chức năngThiết lập công thức.Chi máu cách thực hiện xem tại đây.6. Nhập bổ sung dữ liệu cho những cột không được cấu hình thiết lập công thức tính, sau đó nhấn Cất.7. Chọn tác dụng In trên thanh quy định để in luôn báo cáo tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với dữ liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước lịch trình sẽ auto lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu chưa hẳn liên năm, kế toán hoàn toàn có thể nhập khẩu từ tệp tin excel, tệp tin xml hoặc từ nhập tài liệu vào những cột này.

2. Trường hợp bao gồm phát sinh đổi khác chứng từ vào kỳ lập report tài chính, kế toán hoàn toàn có thể sử dụng tác dụng Lấy lại dữ liệu bên trên thanh pháp luật để update lại dữ liệu mới nhất lên report tài chính.

3. Trường hợp ý muốn xoá những phụ lục (B02-DN; B03-DN/B03-DN-GT) đã có được lậpkèm báo cáo tài chính, kế toán nhấn chọn vào tab tương ứng, tiếp nối chọn tác dụng Xoá phụ lục bên trên thanh công cụ.

4. Trường đúng theo muốn bổ sung thêm report tài thiết yếu cần in, kế toán thừa nhận chọn chức năng Thêm phụ lục trên thanh công cụ.

5. Đối với công ty đa bỏ ra nhánh, ví như lập report tài chính ở cấp cho Tổng công ty, thì công tác sẽ tổng hợp số liệu của riêng rẽ Tổng doanh nghiệp và của toàn bộ các trụ sở hạch toán phụ thuộc.

Lập report tài chính theo TT133
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, thừa nhận ThêmBáo cáo tài chính bên trên thanh phương tiện (hoặc thừa nhận chuột phải chọn tác dụng Báo cáo tài chính).

2. Chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng thứ nhất năm, 6 mon cuối năm, hoặc theo khoảng thời hạn bất kỳ.

Lưu ý: Với dữ liệu đa bỏ ra nhánh, lúc lập BCTC của Tổng công ty, ví như tích chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng người sử dụng giữa các chi nhánh. Chương trình sẽ triển khai bù trừ nợ công của thuộc 1 đối tượng (với Tài khoản cụ thể theo đối tượng) giữa các chi nhánh phụ thuộc.

3. Chọn report tài chính nên lập:

Chương trình ngầm định tích chọn báo cáo B01a-DNN báo cáo tình hình tài chính và buộc phải nhập một trong các 2 mẫu mã B01a-DNN hoặc B01b-DNN.Các báo cáo còn lại kế toán tài chính sẽ sàng lọc lập theo nhu yếu thực tế của 1-1 vị. Riêng rẽ với Bảng phẳng phiu tài khoản hoàn toàn có thể tích chọn lựa thêm thông tin Hiển thị số dư 2 bên trên bảng CĐTK.Tùy theo điểm lưu ý và nhu cầu cai quản của solo vị, kế toán tài chính chỉ được chọn lập một trong những 2 báo cáo:B03-DNN báo cáo lưu chuyển khoản tệ (PP trực tiếp)hoặcB03-DNN-GT report lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP con gián tiếp).

4. Dấn Đồng ý, lịch trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các report đã chọn:

Tab B01a-DNN/B01b-DNNBáo cáo tình hình tài chính.

Lưu ý:Trường hợpBáo cáo tình trạng tài chínhkhông cân, kế toán hoàn toàn có thể tìm nguyên ngân bằng cách nhấn chọn tính năng Kiểm tra trên tab B01a-DNN/B01b-DNN. Thao tác chi tiết xem gợi ý tại đây.

Tab B02-DNN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lưu ý:

Tab B03-DNN/B03-DNN-GTBáo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP loại gián tiếp).

Lưu ý:

Tab F01-DNNBảng bằng phẳng tài khoản.

5. Hoàn toàn có thể xem cách tùy chỉnh cấu hình công thức lấy tài liệu lên báo cáo tài chủ yếu và tùy chỉnh lại những công thức này bằng cách chọn công dụng Thiết lập công thức. Cụ thể cách tiến hành xem tại đây.6. Nhập bổ sung dữ liệu cho các cột không được thiết lập công thức tính, kế tiếp nhấn Cất.7. Chọn công dụng In bên trên thanh điều khoản để in luôn báo cáo tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với tài liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước công tác sẽ tự động hóa lấy dữ liệu. Đối cùng với dữ liệu chưa hẳn liên năm, kế toán hoàn toàn có thể nhập khẩu từ tệp tin excel, file xml hoặc từ bỏ nhập dữ liệu vào những cột này.

Xem thêm: Vietnam’S Truc Nhan Pushes Boundaries With Edgy Videos On Lgbtq Issues & More

2. Trường hợp có phát sinh chuyển đổi chứng từ vào kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán có thể sử dụng tác dụng Lấy lại dữ liệu trên thanh nguyên lý để update lại dữ liệu mới nhất lên báo cáo tài chính.

3. Trường hợp muốn xoá những phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN)đã được lập kèm report tài chính, kế toán nhấn lựa chọn vào tab tương ứng, sau đó chọn chức năng Xoá phụ lục trên thanh công cụ.

4. Trường hòa hợp muốn bổ sung cập nhật thêm report tài bao gồm cần in, kế toán thừa nhận chọn tác dụng Thêm phụ lục bên trên thanh công cụ.

5. Đối với doanh nghiệp đa đưa ra nhánh, giả dụ lập report tài bao gồm ở cấp cho Tổng công ty, thì lịch trình sẽ tổng hợp số liệu của riêng Tổng công ty và của toàn bộ các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Lập report tài thiết yếu theo QĐ48
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, nhận ThêmBáo cáo tài chính bên trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột nên chọn chức năng Báo cáo tài chính).

2. Lựa chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời hạn bất kỳ.

Lưu ý: Với tài liệu đa bỏ ra nhánh, lúc lập BCTC của Tổng công ty, nếu tích lựa chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng người tiêu dùng giữa các chi nhánh. Công tác sẽ thực hiện bù trừ công nợ của thuộc 1 đối tượng người dùng (với Tài khoản chi tiết theo đối tượng) giữa các chi nhánh phụ thuộc.

3. Chọn báo cáo tài chính đề nghị lập:

Chương trình ngầm định tích chọn báo cáoB01-DNN Bảng bằng vận kế toánvà không cho phép bỏ tích.Các report còn lại kế toán tài chính sẽ chọn lọc lập theo yêu cầu thực tế của 1-1 vị.Riêng vớiBảng phẳng phiu tài khoảncó thể tích chọn lựa thêm thông tinHiển thị số dư 2 trên bảng CĐTK.Tùy theo điểm lưu ý và nhu cầu thống trị của đối chọi vị, kế toán tài chính chỉ được chọn lập 1 trong các 2 báo cáo:B03-DNN report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP trực tiếp)hoặcB03-DNN-GT report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP con gián tiếp).

4. Thừa nhận Đồng ý, chương trình sẽ auto lấy dữ liệu lên các report đã chọn:

Tab B01-DNN Bảng phẳng phiu kế toán.

Lưu ý:Trường thích hợp Bảng cân đối kế toán không cân, kế toán rất có thể tìm nguyên ngân bằng phương pháp nhấn chọn công dụng Kiểm tra trên tab B01-DNN. Thao tác cụ thể xem phía dẫntại đây.

Tab B02-DNN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lưu ý: ngôi trường hợpBáo cáo kết quả chuyển động kinh doanhphát sinh những chứng từ điều chỉnh chưa xác định được nghiệp vụ, kế toán tài chính sẽ thực hiện chức năngChọn nghiệp vụ cho những chứng từtrên tabB02-DNNđể xác định lại nghiệp vụ cho các chứng từ đó. Thao tác chi tiết xem hướng dẫntại đây.

Tab B03-DNN/B03-DNN-GTBáo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP gián tiếp).

Lưu ý:Để báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ lấy lên số liệu chính xác, kế toán đề nghị thực hiệnChọn lại chuyển động LCTT cho các chứng từ/Chọn nghiệp vụ và chuyển động LCTT cho các chứng từ, xem hướng dẫn đưa ra tiếttại đây.

Tab F01-DNNBảng cân đối tài khoản

5. Có thể xem cách tùy chỉnh công thức lấy dữ liệu lên report tài thiết yếu và cấu hình thiết lập lại những công thức này bằng phương pháp chọn công dụng Thiết lập công thức.Chi máu cách thực hiện xem trên đây.6. Nhập bổ sung dữ liệu cho những cột ko được tùy chỉnh thiết lập công thức tính, tiếp nối nhấn Cất.7. Chọn tính năng In bên trên thanh lao lý để in luôn báo cáo tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với tài liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước chương trình sẽ tự động hóa lấy dữ liệu. Đối cùng với dữ liệu không hẳn liên năm, kế toán hoàn toàn có thể nhập khẩu từ tệp tin excel, tệp tin xml hoặc từ bỏ nhập tài liệu vào các cột này.

2. Trường hợp gồm phát sinh biến hóa chứng từ trong kỳ lập report tài chính, kế toán rất có thể sử dụng tính năng Lấy lại dữ liệu trên thanh lý lẽ để update lại dữ liệu tiên tiến nhất lên report tài chính.

3. Trường hợp mong muốn xoá các phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN)đã được lập kèm báo cáo tài chính, kế toán tài chính nhấn lựa chọn vào tab tương ứng,sau đó chọn chức năng Xoá phụ lục trên thanh công cụ.

4. Trường hợp muốn bổ sung thêm report tài bao gồm cần in, kế toán dìm chọn tính năng Thêm phụ lục trên thanh công cụ.

5. Đối với công ty đa bỏ ra nhánh, nếu lập báo cáo tài bao gồm ở cấp Tổng công ty, thì chương trình sẽ tổng phù hợp số liệu của riêng biệt Tổng công ty và của tất cả các trụ sở hạch toán phụ thuộc.

Lập báo cáo tài bao gồm theo TT 24
Xem lí giải tại đây.

Lập Thuyết minh report tài chính
Vào phân hệ Tổng hợp ab Lập BCTC, chọn chức năng ThêmThuyết minh báo cáo tài chính.Chọn kỳ báo cáo, tiếp nối nhấn Đồng ý.

Nhấn Cất nhằm lưu báo cáo đã lập.

3. Giữ ý
1. Tham khảo các lý do dẫn đến số liệu bị lệch hoặc không lên số liệu trên các report tài chính:

2. Đối với dữ liệu liên năm, những cột Số đầu năm/Năm trước/Số dư đầu năm/Lũy kế từ trên đầu năm sẽ tiến hành hệ thống auto lấy dữ liệu. Còn với dữ liệu chưa phải liên năm, kế toán rất có thể nhập khẩu từ file excel, file xml hoặc từ nhập tài liệu vào những cột này.3. Đối với công ty đa chi nhánh, khi tiến hành lập report tài thiết yếu ở cấp cho Tổng công ty, hệ thống sẽ tổng vừa lòng số liệu của riêng rẽ tổng công ty và của toàn bộ các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.


Chuyên mục: Domain Hosting