Cách làm nhiều công ty trên phần mềm misa

     

Phân hệ Tổng hòa hợp trong phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp kế toán tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ điều chỉnh, cách xử trí chênh lệch, quyết toán nhất thời ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi triển khai kết đưa lãi lỗ cùng lập report tài chính. Ko kể ra, phân hệ tổng hòa hợp còn có chức năng lập hội chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán,…và các sổ sách, báo cáo quản trị góp kế toán tổng hợp/kế toán trưởng thuận tiện kiểm tra, so sánh số liệu khi tiến hành nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

Đặc biệt, ứng dụng kế toán MISA SME.NET là phần mềm kế toán tuyệt nhất tại Việt Nam cho phép kế toán cai quản đồng thời hai bộ sổ sách kế toán tài chủ yếu và sổ kế toán tài chính quản trị trên cùng một đại lý dữ liệu, góp kế toán chỉ việc nhập liệu duy nhất một lần hội chứng từ cùng sẽ ra quyết định ghi những bệnh từ đúng theo lệ vào sổ sách trước lúc lập report tài chủ yếu và report thuế.

*

Mô hình tiến trình nghiệp vụ kế toán tổng hợp trên MISA SME.NET

*

Cho phép kế toán triển khai các nhiệm vụ khác: Hạch toán ngân sách chi tiêu lương, kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT, lập hội chứng từ ghi sổ, tính tỷ giá chỉ xuất quỹ, xử trí chênh lệch tỷ giá, review lại ngoại tệ cuối năm,… 

*
Cho phép kế toán tài chính lập hội chứng từ quyết toán lâm thời ứng cùng hạch toán thuế cho các chứng từ mua sắm và chọn lựa hóa, dịch vụ phát sinh trong hồ sơ ý kiến đề xuất quyết toán

*
Kết nối cùng với phần phân hệ lương MISA SME.NET để tự động hóa hạch toán ngân sách chi tiêu lương, bảo hiểm, thu nhập cá thể giúp kế toán không phải giám sát và nhập liệu trên phần mềm. 

*
Tự động kết đưa lãi lỗ để xác minh kết quả chuyển động sản xuất ghê doanh

*

Cuối năm, kế toán tài chính tổng hợp rất có thể lập mau lẹ các loại báo cáo tài thiết yếu như: Bảng bằng phẳng kế toán, report kết quả ghê doanh, report lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC

*
Nhiều report quản trị, phân tích: report tổng phù hợp công nợ; Tổng hợp bỏ ra phí; Bảng tổng hòa hợp phát sinh những tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung,… Kế toán rất có thể tự cấu hình thiết lập mẫu báo cáo và giữ lại để thực hiện lần sau, xuất khẩu báo cáo theo những định dạng tệp tin (doc, pdf, xls,…

*

In được chủng loại sổ nhật ký kết chung theo đúng quy định, có thể mở ngay triệu chứng từ hạch toán để điểu chỉnh thông tin nhằm đảm bảo số liệu được đúng chuẩn và hợp lý

*
Cho phép phân bổ chi tiêu QLDN và bỏ ra phí bán sản phẩm cho từng cỗ phận/ phòng ban để tính lãi lỗ theo từng bộ phận

*
Cho phép khoá sổ kế toán nhằm báo cáo, sổ sách đã nộp không bị thay đổi số liệu. 

*

Chỉ đề nghị một lần nhập liệu, kế toán tài chính sẽ ra quyết định xem hội chứng từ sẽ được ghi vào sổ tài chính hoặc sổ quản trị hoặc ghi đôi khi cả nhì sổ giúp kế toán dễ dàng cai quản được mặt khác 2 bộ sổ


Chuyên mục: Domain Hosting