Cách hiện ảnh trong folder win 10

     

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xem trước ảnh bên trong thư mục trên máy tính Windows 10. Mặc dù ảnh xem trước được bật sẵn theo mặc định, nhưng một số phiên bản Windows 10 rất có thể vô tình tắt mất tính năng này. bạn cũng rất có thể được chấp nhận hiển thị ảnh xem trước trong thiết lập của File Explorer, tuy nhiên, bạn cần chắc rằng thư mục được sắp xếp đang sử dụng chính sách hỗ trợ xem trước hình thu nhỏ.

Bạn đang xem: Cách hiện ảnh trong folder win 10


*

*

. Nhấp vào hình tượng File Explorer hình thư mục cuối màn hình, hoặc nhấn ⊞ Win+E.

Nếu File Explorer không nằm cuối màn hình, bạn cũng rất có thể nhấp vào Start
{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/0/07/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/0/07/Windowsstart.png/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”
{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/21/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-2.jpg/v4-460px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-2.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/2/21/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-2.jpg/v4-728px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”
Mở thư mục của bạn. Sử dụng cột bên trái của File Explorer để điều nhắm tới thư mục mà bạn muốn được chấp nhận xem trước ảnh.
{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/d/d8/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-3.jpg/v4-460px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/d/d8/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-3.jpg/v4-728px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”
Nhấp vào thẻ View (Xem) ở phía trên bên trái cửa sổ File Explorer. Một thanh công cụ sẽ thả xuống từ đầu cửa sổ.
{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/8/88/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-4.jpg/v4-460px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/8/88/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-4.jpg/v4-728px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”
Nhấp vào hình tượng Options hình ô trắng với dấu tích ở góc trên bên phải cửa sổ. Một cửa sổ nữa sẽ bật ra.

Xem thêm: Plugin Bán Hàng Cho Wordpress Tốt Nhất, 8 Wordpress Ecommerce


{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/44/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-5.jpg/v4-460px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/4/44/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-5.jpg/v4-728px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”
{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/b/b6/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-6.jpg/v4-460px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-6.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/b/b6/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-6.jpg/v4-728px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”
Bỏ chọn ô “Always show icons, never thumbnails” (Luôn hiển thi hình tượng, không hiện hình thu nhỏ). Tùy chọn nằm trong mục “Files and Folders” (Tập tin và thư mục) gần cuối cửa sổ.Nếu bạn không thấy ô này, trước tiên hãy nhấp đúp vào title “Files and Folders” để tùy chọn hiện ra.Nếu ô này vốn không tồn tại dấu tích, rất có thể bạn cần sửa lỗi bộ nhớ truy cập nhanh hình thu nhỏ trước.
{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/42/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-7.jpg/v4-460px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/4/42/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-7.jpg/v4-728px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”
Nhấp vào Apply (Áp dụng), sau đó nhấp OK. toàn bộ tùy chọn đều nằm cuối cửa sổ. Sau khi thiết lập của bạn được áp dụng thì cửa sổ sẽ đóng lại .
{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/c9/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-8.jpg/v4-460px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-8.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/c/c9/Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-8.jpg/v4-728px-Enable-Image-Preview-to-Display-Pictures-in-a-thư mục-%28Windows-10%29-Step-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”
Bạn cần chắc rằng thư mục đang áp dụng tùy chọn chính sách xem thích hợp. Nếu muốn xem trước được hình thu nhỏ, thư mục của bạn phải hiển thị nội dung theo chính sách xem được hỗ trợ (chẳng hạn như Extra large icons). Để thay đổi thiết lập chính sách xem hiện tại, bạn:Nhấp vào thẻ View.Nhấp vào một trong những tùy chọn “Layout” (Bố cục) sau: Extra large icons (hình tượng rất lớn), Large icons (hình tượng lớn), Medium icons (hình tượng vừa), Tiles (title) hoặc Content (Nội dung).

Chuyên mục: Domain Hosting