Cách Đưa trang web lên mạng, tạo trang web Đơn giản và Đưa lên internet

     

Trong quá trình học code web, sau khi kết thúc một thành phầm website nào đó, đôi khi bạn muốn đưa nó lên internet nhằm khoe nó với bằng hữu hoặc chuyển nó mang lại mọi bạn góp ý (chứ không người nào văng cả source code rồi biểu họ tự chạy cả