Cách đăng ký chứng thư số với cơ quan thuế

     

Để sửa lỗi CTS không được đăng cam kết với cơ quan thuế chúng ta làm theo 2 bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào khối hệ thống Etax

Bước 2: đổi khác thông tin CTS

*

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Etax

Bước 2: biến đổi thông tin CTS

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Etax (http://thuedientu.gdt.gov.vn)

Bước 1.1: Ban khởi rượu cồn trình coi sóc Google Chorme với đăng nhập vào web site của khối hệ thống Etax bằng cách nhấn vào biểu tương Doanh nghiệp (1) tiếp nối nhấn vào nút đăng nhập (2).

Bạn đang xem: Cách đăng ký chứng thư số với cơ quan thuế

*

*

Bước 1.2 Đăng nhập vào khối hệ thống thuế bằng cách nhập MST và mật khẩu để truy nhập khối hệ thống sau đó dìm nút Đăng nhập (3).

*

Bước 2: Thay đổi thông tin CTS. Bằng phương pháp cập nhật CTS bắt đầu lên khối hệ thống Etax các bạn vào munu Quản lý tài khoản (4) tiếp nối vào chức năng thay thay đổi thông tin thương mại dịch vụ (5).

*

Thay đổi tin tức CTS mới trên hệ thống. Bạn dịch chuyển xuống phía bên dưới thực hiện biến đổi thông tin CTS mới trên từng hệ thống. (Nộp thuế năng lượng điện tử, Khai thuế điện tử)

Bước 2.1: đổi khác trên hệ thống Nộp thuế điện tử bằng cách nhân vào công dụng thay đổi tin tức dịch vụ (1) trên size Dịch vụ - Nộp thuế năng lượng điện tử như hình minh họa phía dưới.

*

Màn hình xuất hiện thêm thông tin quản lý CTS bạn nhấn vào công dụng Thay thay đổi CKS (2)

*

Cửa sổ nhập mã PIN bạn nhập mã PIN của CTS và nhấp vào Cập nhật (3) để thực hiện ký cố đổi.

Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Máy Tính Từ Xa, Một Số Công Cụ Quản Trị Máy Từ Xa

*

Lưu ý: vào trường hợp khối hệ thống xuất hiện cửa sổ Lựa chọn chữ ký kết số bạn thực hiện lựa chọn CTS bao gồm thời hạn lâu năm nhất sau đó nhấn Chọn

*

Nhấn tiếp tục (4) để tiến hành gửi tờ khai đăng ký thay đổi, kế tiếp bạn nhấp vào nút ký với gửi (5)

*

Cửa số mã PIN mở ra bạn nhập mã PIN cùng nhấn chấp nhận (6)

Chờ mang đến khi khối hệ thống thống báo ký thành công xuất sắc nhấn OK nhằm kết thúc.

Đến đây chúng ta đã hoàn thành chuyển đổi CTS trên khối hệ thống nộp thuế năng lượng điện tử khối hệ thống xuất hiện thông báo đã thay đổi thành công chờ thông tin xác nhận. (Thông hay sau 2h khối hệ thống sẽ gửi thông tin và bạn có thể sử dụng CTS mới để nộp tiền thuế)

*

Bước 2.2: biến đổi trên khối hệ thống Khai thuế năng lượng điện tửbằng bí quyết nhân vào tính năng thay đổi tin tức dịch vụ (1) trên khung Dịch vụ - Khai thuế năng lượng điện tửnhư hình minh họa phía dưới.

*

Màn hình lộ diện thông tin làm chủ CTS bạn nhấn vào chức năng Thay thay đổi CKS (2)

*

Cửa sổ nhập mã PIN bạn nhập mã PIN của CTS và bấm vào Cập nhật (3) để tiến hành ký nạm đổi.

*

Lưu ý: trong trường hợp khối hệ thống xuất hiện hành lang cửa số Lựa chọn chữ ký kết số bạn triển khai lựa lựa chọn CTS có thời hạn nhiều năm nhất sau đó nhấn Chọn

*

Nhấn tiếp tục (4) để thực hiện gửi tờ khai đăng ký thay đổi, kế tiếp bạn nhấp vào nút ký với gửi (5)

*

Cửa số mã PIN lộ diện bạn nhập mã PIN cùng nhấn chấp nhận (6)

Chờ mang lại khi hệ thống thống báo ký thành công xuất sắc nhấn OK để kết thúc.

Đến đây các bạn đã hoàn thành biến đổi CTS trên khối hệ thống khai thuế điện tử khối hệ thống xuất hiện thông tin đã chuyển đổi thành công chờ thông tin xác nhận. (Thông thường các bạn sẽ sử dụng được CTS mới ngay trong lúc thay đổi)


Chuyên mục: Domain Hosting