Các hàm xử lý xâu ký tự trong c

     

Xử lý chuỗi là một công việc bắt buộc lúc truyền nhận tài liệu trong lập trình. Trong bài bác này họ sẽ học phương pháp sử dụng các hàm giải pháp xử lý chuỗi nhé.Bạn đã xem: những hàm cách xử trí string vào c++

Bài 18 trong Serie học lập trình C từ bỏ A cho tới Z

Các hàm xử lý chuỗi vào c

Có tương đối nhiều phương thức cách xử trí chuỗi quan trọng đặc biệt được tư tưởng trong tủ sách .

Bạn đang xem: Các hàm xử lý xâu ký tự trong c

No.Phương thứcMô tả
1.strlen(string_name)trả về chiều dài của chuỗi string_name.
2.strcpy(destination, source)sao chép câu chữ của chuỗi source cho tới chuỗi destination.
3.strcat(first_string, second_string)nối chuỗi đầu tiên với chuối máy hai. Hiệu quả được lưu vào chuỗi đầu tiên.
4.strcmp(first_string, second_string)so sánh chuỗi trước tiên với chuỗi trang bị hai. Ví như cả nhị chuỗi mọi giống nhau, nó đang trả về 0.
5.strrev(string)trả về chuỗi được đảo ngược.
6.

Xem thêm: Top 8 Phần Mềm Hiển Thị Tốc Độ Cpu Máy Tính Chính Xác Nhất, Download Hiển Thị Tốc Độ Cpu

strlwr(string)trả về chuỗi cam kết tự chữ thường.
7.strupr(string)trả về chuỗi cam kết tự chữ hoa.

*

Hàm strlen()

Hàm strlen() trả về chiều nhiều năm của chuỗi, nó ko đếm ký tự null ‘’.

Cú pháp:

int strlen(const char* s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char ch="h", "i", "e", "p", "s", "i", "i", "t", ".", "c","o","m", ""; printf("Length of string is: %d",strlen(ch)); return 0; Kết quả

Length of string is: 12

Hàm strcpy()

Sao chép ngôn từ của chuỗi source cho tới chuỗi destination. Đây là một trong những hàm rất đặc trưng khi xử trí chuỗi

Cú pháp:

char *strcpy(char *destination, const char *source)

Cách dùng:

#include #include int main() char ch="k", "h", "u", "e", "n", "g", "u", "y", "e", "n",""; char ch2; strcpy(ch2,ch); printf("Gia tri chuoi thu 2 la: %s",ch2); return 0; Kết quả

Gia tri chuoi thu 2 la: khuenguyen

Hàm strcpy chỉ xào nấu dữ liệu từ mảng B sang mảng A, trường hợp mảng A có kích thước bé dại hơn mảng Bthì sẽ xẩy ra việc tràn tài liệu của mảng A.

Hàm Strcat()

Dùng nhằm nối 2 chuỗi. Công dụng được lưu vào chuỗi đầu tiên.

Cú pháp:

char *strcat(char *des, const char *source)

Cách dùng

#include #include int main() char ch="h", "e", "l", "l", "o", ""; char ch2=" ", "a","n","h","," "e","m",""; strcat(ch,ch2); printf("Gia tri cua chuoi dau tien la: %s",ch); return 0; Kết quả

Hàm strcmp()

Dùng để đối chiếu hai chuỗi với nhau. Hàm sẽ đối chiếu hai chuỗi với nhau và trả về các giá trị tương ứng.

Ta bao gồm 2 mảng s1 cùng s2Nếu s1 > s2, tác dụng trả về là 1Nếu s1 == s2, tác dụng trả về là 0Nếu s1 Cú pháp:

int strcmp(const char*s1, const char *s2)Cách dùng:

#include #include int main() char str1,str2; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1);//reads string from console printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); if(strcmp(str1,str2)==0) printf("2 chuoi bang nhau"); else printf("2 chuoi khong bang nhau"); return 0; Kết quả

Nhap chuoi 1 : helloNhap chuoi 2 : hello2 chuoi bang nha

Hàm strstr()

Dùng nhằm tìm tìm sự xuất hiện thứ nhất của chuỗi s2 trong chuỗi s1.

Cú pháp:

char *strstr(const char *s1, const char *s2)

Kết quả trả về của hàm là 1 con trỏ chỉ đến phần tử đầu tiên của chuỗi s1 bao gồm chứa chuỗi s2 hoặc cực hiếm NULL nếu chuỗi s2 không có trong chuỗi s1.

Cách dùng:

#include #include #include void main() char Chuoi,*s; printf("Nhap chuoi: "); gets(Chuoi); s=strstr(Chuoi,"hoc"); printf("Chuoi trich ra: "); puts(s); getch(); Kết quả

Nhap chuoi: chuc cac ban hoc tap tot Chuoi trich ra: hoc tap tot

Hàm strupr()

Dùng để đổi khác chuỗi chữ hay thành chuỗi chữ hoa, hiệu quả trả về của hàm là 1 trong con trỏ chỉ đến địa chỉ cửa hàng chuỗi được chuyển đổi.

Cú pháp:

char *strupr(char *s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char str; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen sang chu hoa: %s",strupr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: khue nguyen creatorChuoi vua nhap: khue nguyen creatorChuyen quý phái chu hoa: KHUE NGUYEN CREATOR

Hàm strlwr

Muốn biến đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi toàn chữ thường, ta sử dụng hàm strlwr(), các tham số của hàm tương tự như hàm strupr().

Cú pháp:

char *strlwr(char *s)

Cách dùng:

#include #include int main() char str; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen lịch sự chu thuong: %s",strlwr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: KHUE NGUYEN creatorChuoi vua nhap: KHUE NGUYEN creatorChuyen sang chu thuong: khue nguyen creator

Hàm strrev()

Hàm strrev(string) trả về một chuỗi được đảo ngược

Cách dùng:

#include #include int main() char str; printf("Nhap vao mot chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi la: %s",str); printf(" Chuoi bi dao nguoc la: %s",strrev(str)); return 0; Kết quả

Nhap vao mot chuoi: khue nguyen creatorChuoi la: khue nguyen creatorChuoi bi dao nguoc la: rotaerc neyugn euhk

Kết 

Sử dụng những hàm cách xử lý chuỗi cũng tương đối đơn giản, chúng được cung cấp sẵn trong thư viện string, họ chỉ cần kéo ra và thực hiện mà thôi.

Nếu thấy bổ ích hãy phân chia sẻ bài viết và thâm nhập nhóm Nghiện Lập Trình để giao lưu và học hỏi nhé


Chuyên mục: Domain Hosting