Bộ phận quan trọng nhất của máy tính

     

Lẽ ra, đây phải là một trong trong những bài viết trước tiên trên blog của bản thân, tuy thế bởi vì vô ý về mặt phát minh nên hiện nay nó mới được xuất bạn dạng