Bảng giá nạp lượng ninja school

     

#1 »

*
Bảng giá bán nạp xu,lượng game Avatar, army, GoMobi:Nạp xu:- Thẻ 50K - 70.000 xu- Thẻ 100K - 150.000 xu- Thẻ 200K - 350.000 xu- Thẻ 500K - 1.000.000 xu- Thẻ 1tr - 2.500.000 xuNạp lượng:- Thẻ 50K - 70lượng- Thẻ 100K - 150 lượng- Thẻ 200K - 350 lượng- Thẻ 500K - 1.000 lượng- Thẻ 1tr - 2.500 lượngBảng giá trò chơi KPAH:Nạp xu:- Thẻ 50K - 700.000 xu- Thẻ 100K - 1.500.000 xu- Thẻ 200K - 3.500.000 xu- Thẻ 500K - 10.000.000 xu- Thẻ 1tr - 25.000.000 xuNạp lượng:- Thẻ 50K - 70 lượng- Thẻ 100K - 150 lượng- Thẻ 200K - 350 lượng- Thẻ 500K - 1.000 lượng- Thẻ 1tr - 2.500 lượngBảng giá trò chơi MobiArmy:Nạp xu:- Thẻ 50K - 70.000 xu- Thẻ 100K - 150.000 xu- Thẻ 200K - 350.000 xu- Thẻ 500K - một triệu xu- Thẻ 1tr - 2.500.000 xu
mjhtriudayBang nhà Gió Bão_______________________________CHÚ ÝHƯỚNG DẪN TRÁNH ĐÀO TOP_______________________________Top Yêu cầu video
Mjhtriuday
*
Rank:
*
Cấp độ:
Chuyên mục: Domain Hosting