Bài tập nghiệp vụ swap có lời giải

     

Bài tập tài chính quốc tế – Ngoại hối (Forex, FX, Forex Exchange) là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch mỗi ngày đến 5 nghìn tỉ đô la Mỹ (Ngân hàng Thế Giới, 2016). Thị trường Forex là một thị trường phi tập trung toàn cầu để trao đổi tiền tệ mà không cần đến quầy giao dịch (OTC). Đây là thị trường lớn nhất, và có mức thanh khoản cao nhất. Nghiệp vụ Swap 

*
Bài tập tài chính quốc tế có lời giải 3: Nghiệp vụ Swap

NỘI DUNG CHÍNH

2. Bài tập tài chính quốc tế: Nghiệp vụ hoán đổi Swap đối với Khách hàng3. Bài tập tài chính quốc tế: Nghiệp vụ hoán đổi Swap đối với Ngân hàng

Bài tập nghiệp vụ Swap có lời giải 

1. Nghiệp vụ hoán đổi Swap là gì?

Swap là việc hoán đổi một lượng cố định một đồng tiền này lấy một lượng biến đổi đồng tiền khác trong một thời gian xác định bằng cách ký cùng một lúc hai hợp đồng: hợp đồng mua bán giao ngay và hợp đồng bán mua kỳ hạn tương ứng để phòng ngừa rủi ro tỷ giá xảy ra đối với một đồng tiền nào đó

– Thường được thực hiện khi các chủ thể đang trong tình trạng “dư thừa” một đồng tiền nào đó đồng thời lại cần một đồng tiền khác

– Là nghiệp vụ hối đoái kép gồm 2 nghiệp vụ giao ngay (spot) và nghiệp vụ có kỳ hạn (forward). Hai nghiệp vụ này được tiến hành cùng một lúc với cùng một lượng ngoại tệ nhưng theo 2 hướng ngược nhau.

Bạn đang xem: Bài tập nghiệp vụ swap có lời giải

– Lợi dụng cơ chế tín dụng SWAP, ngân hàng phối hợp mua v à bán ngoại tệ giao ngay với mua bán ngoại tệ có kỳ hạn theo hướng ngược lại nhằm kiếm lãi hoặc bảo tồn vốn.

2. Bài tập tài chính quốc tế: Nghiệp vụ hoán đổi Swap đối với Khách hàng

– Khách hàng đang dư thừa một lượng ngoại tệ và cần một lượng cố định ngoại tệ khác

– Khách hàng đang dư thừa một lượng cố định ngoại tệ và cần một lượng ngoại tệ khác

Công thức tính Swap khách hàng:

*
Công thức tính Swap

VD 1: Khách hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác 

Công ty X cần 1.000.000 GBP trong 60 ngày, họ tạm dư thừa USD. Thực hiện giao dịch Swap cho công ty.

Xem thêm: Chỉnh Tăng Độ Sáng Màn Hình Laptop Dell Không Chỉnh Được Độ Sáng Màn Hình

Thông tin thị trường: GBP/USD = 2,0345/15. Lãi suất 2 tháng

CÁCH LÀM

Bước 1: Tại J+2, công ty nhận từ đối tác 1.000.000 GBP và bán giao ngay USD theo giá Db GBP/USD = 2,0415

⇒ Số USD giao là: 1.000.000 * 2,0415 = 2.041.500

Bước 2: Tại J+2+60, công ty trả đủ 1.000.000 GBP cho đối tác và nhận lại USD theo Dswap

Dm = 2,0345; Db = 2,0415 T1b(GBP) = 9,125 * 360 / 365 = 9 T2m(USD) = 4

Số USD công ty nhận lại: 1.000.000 * 2,0247 = 2.024.700 (USD)

VD 2: Khách hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ

Công ty X có tạm thời dư 1.000.000 GBP trong thời gian 60 ngày, song lại cần sử dụng USD. Thực hiện giao dịch Swap GBP/USD cho công ty

Thông tin thị trường: GBP/USD = 2,0345/15

Lãi suất 2 tháng

CÁCH LÀM

Bước 1: Tại J+2, công ty bán giao ngay cho đối tác 1.000.000 GBP để nhận USD theo

Giá Dm GBP/USD=2,0345

Số USD nhận được 1.000.000 * 2,0345 = 2.034.500

Bước 2: Tại J+2+60 công ty nhận lại đủ 1.000.000 GBP từ đối tác đồng thời trả lại số USD theo giá Dswap

Dm = 2,0345; Db = 2,0415

T1m(GBP) = 9 * 360 / 365 = 8,8767

T2b (USD) = 4,25

Số USD công ty phải trả: 1.000.000 * 2,0189 = 2.018.900 USD

3. Bài tập tài chính quốc tế: Nghiệp vụ hoán đổi Swap đối với Ngân hàng

– Ngân hàng đang dư thừa một lượng ngoại tệ và cần một lượng cố định ngoại tệ khác

– Ngân hàng đang dư thừa một lượng cố định ngoại tệ và cần một lượng ngoại tệ khác

Công thức tính Swap ngân hàng:

Công thức tính Swap 2

VD 1: Ngân hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác 

Ngân hàng A cần 1.000.000 EUR trong 90 ngày tới, trong khi hiện tại đang dư thừa USD. Thực hiện nghiệp vụ Swap cho ngân hàng.

Thông tin thị trường: EUR/USD = 1,1235/75

Lãi suất 3 tháng:

USD: 4,25 – 4,5 (%) EUR: 5,125 – 5,25 (%)

CÁCH LÀM

Bước 1:

Tại J+2, ngân hàng nhận từ đối tác kinh doanh 1.000.000 EUR và bán giao ngay USD theo tỷ giá bình quân giao ngay EUR/USD.

Số USD bán là: 1.000.000 * 1,1255 = 1.125.500 USD

Bước 2:

Tại J+2+90, ngân hàng trả đủ 1.000.000 EUR cho đối tác kinh doanh và nhận lại số USD theo Dswap

Dswap EUR/USD = Dbq + phí tổn Swap

Công thức tính Swap 2

Số USD ngân hàng nhận lại: 1.000.000*1,1227 = 1.122.723 (USD).

VD 2: Ngân hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ

Ngân hàng A hiện tại dư thừa 1.000.000 EUR trong 90 ngày, trong khi cần sử dụng USD. Thực hiện nghiệp vụ Swap cho ngân hàng.

Thông tin thị trường EUR/USD = 1,1235/75

Lãi suất 3 tháng:

USD: 4,25 – 4,5 (%) EUR: 5,125 – 5,25 (%)

CÁCH LÀM

– Bước 1: Tại J+2, ngân hàng bán giao ngay cho đối tác 1.000.000 EUR theo tỷ giá bình quân:

(1,1235 + 1,1275) / 2 = 1,1255

Ngân hàng nhận số USD theo tỷ giá bình quân giao ngay EUR/USD là: 1.000.000*1,1255 = 1.125.500 USD

1.000.000*1,1255 = 1.125.500 USD

– Bước 2: Tại J+2+90, ngân hàng nhận đủ 1.000.000 EUR từ đối tác và trả USD theo Dswap

*

Số USD mà ngân hàng cần để chi trả là: 1.000.000 * 1,1237 = 1.123.700USD.

VD 3: Bài tập tình huống


Một công ty Hồng Kông dùng vốn bằng HKD của mình để mua 1,000,000USD đầu tư vào nước ta. Lãi suất của USD ở Việt Nam là 7.25%/năm, lãi suất của HKD là 5%/năm. Công ty sẽ thực hiện hai nghiệp vụ sau:

Chuyên mục: Domain Hosting