As opposed to là gì, Ý nghĩa của as opposed to trong tiếng anh

     
Rösti dishes are portrayed as a stereotypical part of the Swiss-Germanic culture, as opposed to Latin culture.

Bạn đang xem: As opposed to là gì, Ý nghĩa của as opposed to trong tiếng anh


Món Rösti được mô tả như là 1 trong những khuôn mẫu của 1 phần văn hoá người Thụy sĩ cội Đức, trái ngược với văn hóa truyền thống Latin.
From this point on, Sun occupied primarily economic posts, as opposed to his prejdomain.vnous foreign policy work.
Từ thời điểm này, ông nhà yếu làm jdomain.vnệc trong lĩnh vực kinh tế, trái ngược với công jdomain.vnệc chính sách đối ngoại trước đó của ông.
Another disadvantage is that people may feel less comfortable communicating with a computer as opposed to a human.
In your eye, it becomes a grid formation, and therefore it becomes transparent, as opposed to opaque.
In your eye, it becomes a grid formation, & therefore, it becomes transparent, as opposed to opaque.
Trong mắt bạn, nó thu xếp thành dạng mạng lưới, cùng nhờ đó, nó trở cần trong suốt, chứ ko phải mờ đục.
Those are more of the second kind of grammar, which linguists often hotline usage, as opposed to grammar.

Xem thêm: Sửa Lỗi Không Chia Được Ổ Cứng Win 10, Chào Các Bác, Em Mua


Giống như một số loại ngữ pháp đồ vật nhì, mà những nhà ngữ nghĩa học thường điện thoại tư vấn là giải pháp sử dụng, trái với ngữ pháp.
While I vày these calculations, you might hear certain words, as opposed to numbers, creep into the calculation.
Trong dịp tôi làm những phép tính, các bạn có thể nghe một số trong những từ, thuộc với những số, giữa phép tính toán.
When people express shame as opposed to embarassment , they typically cover the whole face , said Feinberg .
Khi mọi fan bày tỏ sự trinh nữ trái ngược với hồi hộp , họ thường xuyên che toàn bộ khuôn khía cạnh , Feinberg nói .
The publication of those images, as opposed to the images themselves, caused a government khổng lồ change its policies.
jdomain.vnệc xuất phiên bản ra những hình ảnh, vốn đã đi ngược lại với phần đa hình ảnh này khiến cho chính đậy phải biến đổi những bao gồm sách.
It could not distinguish between drugs released by manufacturers as opposed to the pharmaceutical industry.
Không thể phân minh giữa các loại thuốc do những nhà cấp dưỡng thải ra như là chống đối công nghiệp dược phẩm.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Domain Hosting